Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn Trừ Trách Nhiệm Của Bầu Cua Online

1. Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với website Bầu Cua Online. Khi tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này, bạn được coi là đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu dưới đây. Thuật ngữ  “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” đề cập đến chủ sở hữu trang web Bầu Cua Online.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

Để đảm bảo luồng dịch vụ trôi chảy, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thực thi nghiêm túc theo các điều khoản, điều kiện và quy định hiện hành. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này cùng với các thông tin và quy tắc khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện và quy định áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể sẽ được ưu tiên.

3. Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web Bầu Cua Online và nội dung trên đó thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép. Bản quyền đối với nội dung trên trang web này thuộc về chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, tham khảo và thông tin. Bạn không được sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản nội dung trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Của Bầu Cua Online
Miễn Trừ Trách Nhiệm Của Bầu Cua Online

4. Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Bầu Cua Online không bị thiệt hại trước tất cả các khiếu nại, thiệt hại, hành động và tố tụng phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này và/hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản này.

5. Liên Kết Tới Trang Web Khác

Liên kết tới các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các trang web đó. Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết đó.

6. Thay Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin và điều khoản nào tại đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

7. Chấm Dứt hoặc Đình Chỉ

Chúng tôi có quyền cấm bất kỳ cá nhân, công ty hay nhóm nào truy cập trang web này. Việc chấm dứt quyền truy cập có thể được thực hiện thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian, một phần hoặc toàn bộ, tùy theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước hoặc lý do.

8. Luật Pháp và Quyền Tài Phán

Các điều khoản và điều kiện tại đây sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bạn phải tuân theo thẩm quyền của Tòa án Việt Nam.

Trang web Bầu Cua Online và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp chỉ nhằm mục đích giải trí và thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng các thông tin và dịch vụ trên trang web này. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng, 

BQT Bầu Cua Online